Eat & More hoạt động ra sao

1. Tiêu Chí Phát Triển

Không mua bán review, cung cấp nội dung chất cho cộng đồng.

2. Tìm Địa Điểm Chính Xác

Cập nhật thông tin địa chỉ chính xác.

3. Khám Phá & Tận Hưởng

Xem thông tin để khám phá nơi bạn tìm và tận hưởng giây phút bên bạn bè, người thân